Stowarzyszenie

Jako stowarzyszenie zajmujemy się ochroną, popularyzacją i udostępnianiem Parowozowni Gniezno. W formie wolontariatu odnawiamy jej teren, a także staramy się by jak najwięcej osób poznało historię gnieźnieńskiej lokomotywowni. Dbamy i gromadzimy zabytki techniki kolejowej, a nasze zbiory planujemy wystawić na stałej ekspozycji. Zbieramy obecnie środki na rzecz odnowienia wnętrz części budynków, co pozwoli nam zrealizować wspomniany cel.

W październiku 2015 roku z poznańskiej fabryki Bridgestone pozyskaliśmy lokomotywę spalinową 409da, która ma stanowi pierwszy obiekt ekspozycji taborowej. Obecnie zbieramy środki na jej trwający remont.

Za pomoc przy organizacji całej akcji obok firmy Bridgestone dziękujemy: firmie Megatrans Bis Gabryszak, Opał-Bud, PKP Polskie Linie Kolejowe, Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz Panom Jerzemu Berlikowi i Robertowi Gawłowi.

Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku w parowozowni zlikwidowane zostały wszystkie krzewy i zarośla, a materiał zmielony. Dzięki tym pracom z wiaduktu widocze są m.in. tory postojowe przy hali wachlarzowej.

Serdecznie dziękujemy za pomoc firmie MB Ogrody z Łubowa, która udostępniła nam rębak do gałęzi wraz z obsługą.

 

 

 

Osoby chcące wesprzeć nas finansowo w realizacji zadania odnowy parowozowni i jej zabytków uprzejmie prosimy o kierowanie przelewów o tytule "wpłata na realizację celów statutowych stowarzyszenia" na poniżej wymienione konto:

Numer konta stowarzyszenia w Alior Banku:
53 1060 0076 0000 3380 0017 0150
Osoby i organizacje chcące wesprzeć naszą działalność w inny sposób prosimy o kontakt
pod adresem e-mail: kontakt@dnipary.pl