Aktualności

Zmiany w stowarzyszeniu

Dodany 4 Grudnia, 2018

Ostatnie miesiące to wiele zmian w naszym stowarzyszeniu. Podsumowanie tegorocznych Dni Pary skłoniło członków i sympatyków parowozowni do refleksji nad przyszłością obiektu i jego zarządzania. Zapadła decyzja o zmianach.

Wejście w sezon letni odbyło się z nową energią i siłami. Uruchomiliśmy cotygodniowe prace porządkowe i naprawcze podczas których z wolontariuszami prowadzimy szereg działań przyczyniających się do ratowania obiektu przed dalszą degradacją. Prowadziliśmy regularny ruch turystyczny, każdego miesiąca analizując warunki atmosferyczne przedłużając o kolejny miesiąc, aż do grudnia.

Najważniejszym dla przyszłych losów parowozowni jak i stowarzyszenia jest możliwość pozyskania i ekspozycji taboru kolejowego, dlatego też nasze pracę w pierwszej kolejności dotyczyły procesu rozpoczęcia odrestaurowania lokomotywy manewrowej 409da oraz rozpoczęcie kompleksowego remontu obrotnicy, który pozwoli wprowadzić na halę wachlarzową nowe eksponaty. Poza wyżej wymienionymi pracami kontynuujemy remont kolejnych pomieszczeń budynku w którym znajduje się kasa biletowa i ekspozycja.

Kolejnym etapem zmian były zmiany organizacyjne i formalne, złożyliśmy wniosek o przyznanie naszemu stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia z Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei na Parowozownia Gniezno. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań i ambitne cele dokonaliśmy koniecznych zmian personalnych w stowarzyszeniu, zmieniając skład osobowy zarówno zarządu jak i komisji rewizyjnej. Nowym prezesem stowarzyszenia został Patryk Kuliński, członkami zarządu: Maciej Elantkowski, Tadeusz Pawlicki, Krzysztof Modrzejewski oraz Paweł Waraczewski. Członkami komisji rewizyjnej: Mateusz Skalski i Michał Stępniewski. Stowarzyszenie zyskało 13 nowych członków i dzisiaj jest nas już 24. Postanowienie Sądu z 21.11.2018 roku zatwierdziło okres intensywnych zmian trwających od czerwca.

Następny etapem zmian jest aktywne występowanie do spółek kolejowych, firm prywatnych i instytucji celem pozyskania nowego taboru oraz możliwości ich ekspozycji. Ostatnie zmiany w prawie umożliwiające podmiotom posiadającym status organizacji pożytku publicznego przyjmowanie taboru historycznego oraz innych zabytkowych jednostek pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i są pozytywnym bodźcem do kolejnych działań o których będziemy na bieżąco informować.

Osoby chcące wesprzeć nas finansowo w realizacji zadania odnowy parowozowni i jej zabytków uprzejmie prosimy o kierowanie przelewów o tytule "wpłata na realizację celów statutowych stowarzyszenia" na poniżej wymienione konto:

Numer konta stowarzyszenia w Alior Banku:
07 2490 0005 0000 4530 1462 8429
Osoby i organizacje chcące wesprzeć naszą działalność w inny sposób prosimy o kontakt
pod adresem e-mail: kontakt@parowozowniagniezno.com

« Wróć

Galeria zdjęć