Odpłatność i rezerwacja

Cena udostępnienia obiektu: 6zł za godzinę obecności 1 osoby, jednak nie mniej niż 30zł za wizytę
Prosimy dokonywać rezerwacji nie później niż tydzień przed planowanym terminem pod adresem e-mailowym: kontakt@dnipary.pl

Wypożyczanie eksponatów:
Parowozownia Gniezno posiada wiele ciekawych eksponatów i elementów wyposażenia kolejowego. Istnieje możliwość czasowego ich
wypożyczenia.

Wszelkie warunki wypożyczenia uzgadniane są indywidualnie poprzez kontakt mailowy: kontakt@dnipary.pl